Zarząd

JOANNA JASKÓLSKA

Członek Zarządu
Współwłaściciel

JOANNA JASKÓLSKA

Członek Zarządu
Współwłaściciel

JAROSŁAW JANKOWSKI

Członek Zarządu
Współwłaściciel

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Współwłaściciel

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Współwłaściciel