Projektowanie

Zajmujemy się sporządzaniem kompletnej dokumentacji technicznej konstrukcji stalowych i żelbetowych obiektów budowlanych i infrastruktury oraz konstrukcji typu offshore. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach realizacji, od koncepcji, poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi.

Nadzór

Proponujemy usługi inspektora nadzoru, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie w branży, które z całą pewnością usprawni cały proces realizacji inwestycji, z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Pozwoli to każdemu Inwestorowi osiągnąć zamierzone efekty, przy jednoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka. Profesjonalny nadzór inspektora zespołu SP Engineering zapewni, aby proces realizacji całej inwestycji, jak i sam proces budowy, przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a realizowany obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem.

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne doradztwo budowlane w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej konstrukcji i ustalenia założeń projektowych, które planuje osiągnąć inwestor. Opracowujemy technologie dla niestandardowych procesów budowlanych.

Kierowanie projektem

Usługa skupiona jest w szczególności na koordynacji działań związanych z projektem i udzieleniu wsparcia Zamawiającemu przy realizacji, w tym zarządzanie i monitorowanie statusu inwestycji wraz z nadzorem technicznym na wszystkich jej etapach oraz minimalizacja ryzyka i zapewnienie odpowiedniej komunikacji między wszystkimi uczestnikami projektu. Właściwy dobór personelu oraz organizacja procesu ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu całego projektu i realizacji założonych celów. To właśnie dzięki dobremu zarządzaniu projektem zwiększa się gwarancja zakończenia inwestycji w wyznaczonym terminie.

 

Sektory Rynku

BUDOWNICTWO

FABRYKI, HALE, CENTRA LOGISTYCZNE

BUDOWNICTWO

FABRYKI, HALE, CENTRA LOGISTYCZNE

INFRASTRUKTURA

KONSTRUKCJE MOSTÓW, KŁADEK DLA PIESZYCH, WIADUKTÓW

INFRASTRUKTURA

KONSTRUKCJE MOSTÓW, KŁADEK DLA PIESZYCH, WIADUKTÓW

ENERGETYKA

KONSTRUKCJE NA LĄDZIE I NA MORZU DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

ENERGETYKA

KONSTRUKCJE NA LĄDZIE I NA MORZU DLA ENERGETYKI WIATROWEJ