HALA MAGAZYNOWA W ZABRZU (20041)

HALA MAGAZYNOWA W ZABRZU (20041)

Konstrukcja hali magazynowej. W zakresie konstrukcja stalowa dachu obciążona punktowo urządzeniami, słupy stalowe w osi rozbudowy, podkonstrukcje pod centrale, zadaszenia, słupy pomieszczeń wewnętrznych, pompownia i wartownia.

Obiekt w całości zaprojektowany w standardzie BIM.

Nazwa projektu : Hala w Zabrzu (20041)

Powierzchnia : 48 000 m2

Termin realizacji : 8/2020

Lokalizacja : Zabrze