Historia

INNOWACYJNE BIURO PROJEKTOWE

SP Engineering to spółka, która powstała z inicjatywy firmy Smulders Polska, producenta wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Doświadczenie naszego biura projektowego sięga przeszło pięć lat. Aktualnie grupa SP posiada ponad 200 profesjonalnych Pracowników zatrudnionych w 2 zakładach produkcyjnych oraz wsparcie naszych kilkunastu wysoko wykwalifikowanych inżynierów, w tym 4 projektantów z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcyjnej bez ograniczeń.
Zajmujemy się przede wszystkim sporządzaniem kompletnej dokumentacji technicznej konstrukcji stalowych i żelbetowych. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach realizacji, od koncepcji, poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi.
Naszym priorytetem w trakcie projektowania jest bezpieczeństwo konstrukcji przy jednoczesnej optymalizacji zużycia materiałów, co przekłada się na niski koszt realizacji konstrukcji obiektu. Podczas procesu projektowego wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowanie, realizując całe projekty w technologii BIM. Gwarantuje nam to pełną koordynację z projektami towarzyszących branż.

W dorobku naszej firmy są projekty dokumentacji już ponad stu obiektów budowlanych dla poniższych sektorów:

BUDOWNICTWO
  • FABRYKI
  • HALE
  • CENTRA LOGISTYCZNE
INFRASTRUKTURA
  • KONSTRUKCJE MOSTÓW
  • KŁADEK DLA PIESZYCH
  • WIADUKTÓW
ENERGETYKA
  • KONSTRUKCJE NA LĄDZIE I NA MORZU DLA ENERGETYKI WIATROWEJ