Oferta

OPRACOWANIA PROJEKTOWE

Projekty konstrukcji budowlanych dla stadium:
• koncepcji/ budowlany/ ofertowy/ wykonawczy – techniczny/ warsztatowy, w pełnym zakresie użytych materiałów: żelbet, stal, drewno, mury.

W następujących kategoriach budowlanych:
• budownictwo kubaturowe
(handlowych; użyteczności publicznej; budynków mieszkalnych; budynków biurowych)
• budownictwo przemysłowe
(hale magazynowe, przemysłowe, wiaty, fundamenty pod maszyny, belki i estakady podsuwnicowe, budynki inwentarskie, gospodarcze, garaże)
• inne konstrukcje inżynierskie (nośniki i banery reklamowe, maszty telekomunikacyjne, ściany oporowe, zbiorniki, zadaszenia, pomosty obsługowe, estakady, konstrukcje wsporcze).

Nasze projekty warsztatowe konstrukcji zawierają w standardzie:
• opis techniczny
• zestawienia materiałów konstrukcyjnych (listy strukturalne, materiałowe, listy elementów złącznych)
• rysunki warsztatowe elementów pojedynczych (profile, blachy) w tym dokumentacja numeryczna (pliki NC)
• rysunki warsztatowe elementów wysyłkowych
• schematy montażowe

DORADZTWO BUDOWLANE

Optymalizacja projektów:
• Przeprojektowywanie obiektów w celu zmniejszenia wskaźników zbrojenia zmniejszenie zużycia stali / betonu w żelbetowych płytach fundamentowych, stropach, słupach, ścianach itp. zmniejszanie zużycia stali w konstrukcjach stalowych (obniżanie wagi konstrukcji).

Weryfikacja projektów konstrukcyjnych:
• obliczenia statyczne i wytrzymałościowe konstrukcji budowlanych na różnym etapie inwestycji
• tworzenie modeli BIM (przestrzennych) konstrukcji na podstawie dokumentacji powierzonej.

Projekty wzmocnień, adaptacji, rozbiórek istniejących konstrukcji
Ekspertyzy, opinie techniczne

Doradztwo techniczne:
• tworzenie dokumentacji warsztatowych na podstawie powierzonego projektu wykonawczego/ technicznego
• weryfikacja zapasu nośności istniejących konstrukcji na podstawie aktualnych norm projektowych
• inwentaryzacje budowlane wraz z dokumentacją
• wariantowość rozwiązań w celu wyboru najkorzystniejszego dla Inwestora.