Nasz Zespół

NASZA MISJA

Nasz kluczowy potencjał to ciągłe doskonalenie się, poszerzanie kompetencji oraz dzielenie się wiedzą z zakresu budownictwa. Dlatego tworzymy dedykowane Pracownikom ścieżki rozwoju, inwestujemy w szkolenia naszej Kadry i umożliwiamy jej pracę w środowisku nowości technologicznych. Na każdym etapie naszej pracy znajdujemy jak najbardziej optymalne rozwiązania konstrukcyjne.

Stale usprawniamy proces projektowania, zachowując równocześnie najwyższy standard jakości przygotowywanej dokumentacji i jej konkurencyjne ceny. Takie działania gwarantują nam nieustanny POSTĘP, a także PROFESJONALIZM świadczonych usług.

KRÓTKO O NAS

Nasz profesjonalizm budujemy w oparciu o dobrze wykształconą i doświadczona kadrę pracowników. Aktualnie nasz Zespół liczy kilkunastu inżynierów z wykształceniem kierunkowym, w tym 4 projektantów z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcyjnej bez ograniczeń. Obliczenia statyczne i dokumentację projektową wykonujemy w oparciu o europejskie i krajowe normy z wykorzystaniem specjalistycznych programów inżynierskich: Tekla Structures, Robot Structural Analysis Professional, Advance Design Connection, AxisVM, FRILLO, Soldis Projektant, SPECBUD.